Scrum definiuje jedynie

ogólne reguły postępowania, w obrębie których możliwe jest stosowanie różnego rodzaju procesów i technik.

Poprosimy o feedback!
Pomóż tworzyć narzędzie!
Wypełnij anonimową ankietę - max 2 minuty.
Otwórz ankietę
Ukryj
FEEDBACK